MEDICPEN: GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION CA 30 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicpen, listat på Spotlight, genomför en företrädesemission om cirka 30 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt kommer högst 78.812.006 aktier emitteras och teckningskursen uppgår till 0:38 kronor per aktie.

Medicpen har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier på motsvarande totalt cirka 80 procent av företrädesemissionen.

Likviden kommer användas till att "fortsätta utveckla och öka produktionen av Medimismart samt utöka fokus på marknadsföring och försäljning", skriver bolaget.