Medicover: slopar utdelning, spår betydande lägre ebitda 2 kv

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Medicover har beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning till årsstämman, som tidigare aviserats i bokslutskommunikén och som var 0:05 euro per aktie.

Vidare räknar Medicover med att nettoomsättning och ebitda kommer att vara i linje med förväntningarna för första kvartalet.

Vad gäller andra kvartalet väntas nettoomsättningen bli i linje med andra kvartalet i fjol medan för ebitda väntas en betydande minskning som ett direkt resultat av myndigheters restriktioner och möjligheten att tillhandahålla tjänster.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Medicover förväntar sig en gradvis återhämtning av ebitda under tredje kvartalet och ett i stort sett normaliserat handelsmönster under årets sista kvartal, med förbehåll för aktuella osäkerheter i den ekonomiska återhämtningen", heter det.

De nyligen utgivna treåriga finansiella målen för 2020-2022 står för närvarande fast. Medicover förväntar sig en återhämtning och att kunna leverera i enlighet med de treåriga målen.

"Koncernens nettoomsättning och ebitda från diskretionär och elektiv vård kommer särskilt att påverkas i andra kvartalet, till följd av myndigheters råd om att undvika kliniker, allmänna nedstängningar samt patienters motvilja att söka vård för icke-akuta tillstånd, vilket kan komma att fortgå i efterföljande kvartal under 2020. Det råder en stor osäkerhet om omfattningen och varaktigheten av påverkan. Medicover vidtar försiktighetsåtgärder, för att minimera finansiell påverkan, där det behövs och kommer dämpa investeringstakten under resten av 2020", skriver bolaget.

Koncernen har 200 miljoner euro i outnyttjade kreditfaciliteter.

"Då investeringstakten dämpas under 2020 har Medicover tillräcklig likviditet för att hantera en längre avmattning än vad som för närvarande förutses", står det.

Under andra halvåret 2019 utfärdades ett schuldscheinlån som uppgick till 140 miljoner euro vilket väsentligt ökar koncernens genomsnittliga lånelöptid.