Mäklarstatistik: bostadsrättspriser steg något i oktober

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bostadsrättspriserna i riket som helhet steg 1 procent i oktober jämfört med föregående månad. Villapriserna var oförändrade.

Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket som helhet, i glidande medelvärde, stigit 3 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och villapriserna har stigit 1 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 3 procent samtidigt som villapriserna stigit 3 procent.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För september innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för juli-september jämförs med motsvarande viktade medelvärde för juni-augusti. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med april-juni.

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling, säger i en kommentar att mycket av styrkan som syns i bostadsmarknaden beror på att köparna känner sig tillräckligt trygga för att våga agera.

"Så länge hushållen räknar med räntor i nivå med de nuvarande, och politikerna inte skräms med nya regler som gör det svårare att finansiera ett bostadsköp, räknar vi på Erik Olsson med en fortsatt stark och stabil bostadsmarknad fram till pausen runt årsskiftet", säger han.

Prisutveckling procent      m-m    3 mån    12 mån
==============================================================
Bostadsrätter                         
Riket               1      3      3
Storstockholm           2      4      3
- Centrala Stockholm        0      3      3
Storgöteborg            0      3      2
- Centrala Göteborg        -1      2      4
Stormalmö             -1      0      7
- Centrala Malmö          0      3      6
Villor        
Riket               0      1      3
Storstockholm           0      1      1
Storgöteborg            0      1      2
Stormalmö             0      0      5
Fritidshus                          6
==============================================================

Bild: Priser bostadsrätter

image

Bild: Priser villor

image

K/T-talet anger förhållandet mellan köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde, vilket ger en mer rättvisande bild av prisutvecklingen än enbart köpesumman.