Mäklarstatistik: borättspriser oför i mars, villapriser +1%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bostadsrättspriserna i riket som helhet var oförändrade i mars jämfört med föregående månad. Villapriserna steg 1 procent.

Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket som helhet, i glidande medelvärde, stigit 2 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och villapriserna har stigit 2 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 7 procent samtidigt som villapriserna stigit 6 procent.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För mars innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för januari-mars jämförs med motsvarande viktade medelvärde för december-februari. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med oktober-december.

Mäklarstatistik noterar att det var små prisrörelser i mars, men en vikande försäljning av bostadsrätter mot slutet av månaden, då effekterna av coronapandemin blev mer tydliga. De två sista veckorna i mars såldes det 15 procent färre bostadsrätter än motsvarande veckor 2019. Under hela mars såldes det totalt 1 procent färre bostäder än i mars 2019.

Fastighetsbyrån ser ännu ingen coronaeffekt på bostadspriserna. Utbudet har visserligen ökat relativt kraftigt, men efterfrågan finns kvar.

"Hittills har inte slutpriserna påverkats och antal affärer som genomförs ligger på ungefär samma nivå som förra året", säger Fastighetsbyråns vd Johan Engström i en kommentar.

Erik Olsson Fastighetsförmedling menar dock att det nog redan skett en viss prisnedgång på bostadsmarknaden, men att den inte fångas av statistiken ännu.

"Ofta inleds en prisnedgång med att det blir svårare för köpare och säljare att mötas. Säljarna vill ha lika mycket betalt som tidigare. Köparna vill betala mindre, och är villiga att vänta in lägre priser. Eftersom det bara är bostäder som säljs som kommer med i statistiken fångar inte prisstatistiken den effekten", skriver de i en kommentar.

De konstaterar också att utbudet av bostäder till salu ökar, vilket lär dämpa priserna framöver.

"Ekonomisk osäkerhet och krav från banken gör förmodligen att fler säljer innan de köper för att minska den individuella risken. På aggregerad nivå skapar det en utmanande utbudsökning som måste säljas bort för att marknaden skall balanseras igen. Lägre priser är nog en del av vägen dit", skriver Erik Olsson Fastighetsförmedling och tillägger att låga räntor dock dämpar effekten av försämringen av andra faktorer.

Prisutveckling procent      m-m    3 mån    12 mån
==============================================================
Bostadsrätter                         
Riket               0      2      7
Storstockholm           0      2      8
- Centrala Stockholm        1      3      9
Storgöteborg            0      1      7
- Centrala Göteborg        0      1      6
Stormalmö             0      2      7
- Centrala Malmö          0      2      7
Villor        
Riket               1      2      6
Storstockholm           0      3      6
Storgöteborg            0      -1      3
Stormalmö             1      3      6
Fritidshus                          6
==============================================================

Bild: Priser bostadsrätter

image

Bild: Priser villor

image

K/T-talet anger förhållandet mellan köpeskilling och fastighetens taxeringsvärde, vilket ger en mer rättvisande bild av prisutvecklingen än enbart köpesumman.