Lundin Petroleum: kommer höja produktionsprognos pga Sverdrup

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lundin Petroleum kommer att höja sin produktionsprognos för helåret 2020 i samband med sin rapport för det första kvartalet, mot bakgrund av höjd platåproduktionsnivå för Johan Sverdrup-fältet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tidigare på måndagen meddelade Equinor att den första fasen av Johan Sverdrup förväntas nå platåproduktion i början av maj 2020, vilket är mer än två månader tidigare än förväntat. På grund av ökad processkapacitet, kommer dessutom platåproduktionsnivån för den första fasen att öka från 440 tusen fat per dag (Mbopd) till 470 Mbopd. Som ett resultat av detta ökar platåproduktionsnivån för hela fältet till 690 Mbopd, när den andra fasen tas i produktion.

"Den 30 mars 2020 producerade fältet 430 Mbopd från nio borrningar, och när den tionde borrningen tas i produktion förväntas platåproduktionsnivån att uppgå till 470 Mbopd, vilket förväntas uppnås i början av maj. Som ett resultat av detta höjs prognosen för hela fältets platåproduktion till 690 Mbopd, när den andra fasen tas i produktion, vilket förväntas ske under det fjärde kvartalet 2022", skriver Lundin Petroleum.

I oktober 2019 startade produktionen för Johan Sverdrupfältets första fas, mer än två månader tidigare än ursprunglig prognos och 40 miljarder norska kronor, brutto under ursprunglig budget. Oljepriset för breakeven för full fältutbyggnad ligger på under 20 dollar per fat och verksamhetskostnader ligger på under 2 dollar per fat.

Johan Sverdrupfältets reserver uppskattas till mellan 2,2 och 3,2 miljarder fat oljeekvivalenter, och projektets partners har som målsättning att uppnå en utvinningsgrad om över 70 procent.

"Med denna produktionsökning på Johan Sverdrup, kommer vi att höja vår produktionsprognos för 2020 i samband med publiceringen av det första kvartalets resultat den 30 april 2020", kommenterar vd Alex Schneiter,