Lundin Mining: resultat högre än väntat 4 kv, utdelning höjs

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvbolaget Lundin Minings intäkter för det fjärde kvartalet var i stort sett som analytikerna väntat, enligt Infronts prognossammanställning, sedan bolaget redan tidigare meddelat producerade metallvolymer. Nettoresultatet var dock högre än beräknat.

Bolaget upprepar sin totala capex-prognos för 2020 och bekräftar även produktionsprognosen för helåret, även om prospekteringsbudgeten justeras ned något. Kvartalsutdelningen höjs som planerat med en tredjedel.

På projektfronten meddelar bolaget att zinkexpansionen (ZEP) vid portugisiska Neves-Corvo fortsatt följer den senaste guidningen vad gäller tidsplan och budget. Även optimeringsprojektet vid chilenska Candelaria löper enligt plan.

"Dessa och andra investeringar har positionerad bolaget väl för att leverera en rad år med stark produktion, minskade kassaflödespåverkande kostnader, och fria kassaflöden", kommenterar vd Marie Inkster i rapporten.

Försäljningen uppgick till 568 miljoner dollar för perioden. Infronts konsensusprognos låg på 565 miljoner. Nettoresultatet blev 97 miljoner dollar. Väntat var 63,7 miljoner dollar. Utdelningen höjs till 0:04 kanadadollar per aktie för kvartalet (0:03), och capexbudgeten kvarstår på 620 miljoner dollar för 2020. Därtill har bolaget återköpt 4,3 miljoner aktier under 2019.

Credit Suisse konstaterar i en snabbkommentar att resultat per aktie (0:13 kanadadollar, väntat 0:08-0:09) var klart högre än väntat till följd av ett högre realiserat kopparpris, lägre produktionskostnader och mindre prospekteringskostnader än banken räknat med.

RBC lyfter fram Lundin Minings starka balansräkning och kassaflöde under kvartalet, men tror ändå på en neutral kursreaktion på fredagen då mycket av informationen var känd sedan tidigare och flertalet prognoser upprepades.