Lundin Mining: produktion ännu ej väsentligt påverkad av virus

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvbolaget Lundin Mining har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19, men produktion och leveranser av koncentrat från bolagets gruvor har hittills inte påverkats väsentligt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagets globala leveranskedjor fungerar också i stort sett som de ska.

Som tidigare meddelat har zinkexpansionsprojektet vid portugisiska Neves-Corvo dock stoppats tills vidare. Tidigare investeringsprognos och produktionsprognoser av zink dras tillbaka. Bolaget har också infört bland annat reserestriktioner, besöksförbud och där så är möjligt arbete från hemmet.

Lundin Mining ser mot bakgrund av en möjlig längre period med lägre metallpriser över verksamheterna för att minska löpande kostnader och skjuta upp kapitalinvesteringar, framgår det vidare.

Produktionen, enhetskostnader och prospekteringsutgifter kan därför bli föremål för ändringar. En uppdaterad prognos väntas i samband med att resultatet för det första kvartalet publiceras.

Bolaget har en stark finansiell position, uppger Lundin Mining vidare. Nettoskulden uppgick per den 23 mars till 95 miljoner dollar, inklusive 390 miljoner dollar i kassan. Totalt har 375 miljoner dollar av en kreditfacilitet på 800 miljoner utnyttjats. Därtill finns en möjlighet att tillfälligt öka belåningen med ytterligare 200 miljoner dollar.