Lundin Mining: köper koppar-/guldgruvan Chapada i Brasilien

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lundin Mining förvärvar koppar- och guldgruvan Chapada i Brasilien för 800 miljoner dollar kontant. Vidare tillkommer en köpeskilling om 100 miljoner dollar vid bygget av en pyritanläggning.

Säljaren, Yamana, kommer att få 2,0 procent i nettosmältverksroyalty från framtida guldproduktion i Surucafyndigheten.

Det framgår av presentationsmaterial från bolaget.

Finansiering väntas ske från nuvarande kassa samt från en andel av bolagets icke utnyttjade revolverande kreditfacilitet på 550 miljoner dollar. Affären väntas slutföras tidigt under det tredje kvartalet 2019.