Lundbergs: substansvärdet var 378 kr/aktie 19/11

STOCKHOLM (Direkt) Investmentbolaget Lundbergs redovisar ett resultat efter skatt på 1.013 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (2.458). Resultatet per aktie uppgick till 1:73 kronor (7:43).

Nettoomsättningen uppgick till 5.144 miljoner kronor (4.771).

Rörelseresultatet blev 1.465 miljoner kronor (2.889).

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2019 till 355 kronor per aktie, jämfört med 288 kronor per aktie den 31 december 2018. Den 19 november 2019 var motsvarande värde 378 kronor per aktie.