Lucara Diamond: upprepar utsikter för intäkterna 2020

STOCKHOLM (Direkt) Diamantproducenten Lucara Diamond redovisar ett resultat efter skatt på 8,7 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2019 (-6,2).

Resultatet per aktie uppgick till 0:02 dollar (-0:02).

Den nettoomsättning som bokas i kvartalet uppgick till 56,0 miljoner dollar (40,6).

Bolaget meddelade i januari att intäkterna från det fjärde kvartalets försäljning uppgick till 52,9 miljoner dollar.

Det justerade rörelseresultatet ebitda blev 22,8 miljoner dollar (4,7).

Det genomsnittliga priset per carat uppgick till 568 dollar för den under kvartalet sålda volymen, att jämföra med 367 dollar samma kvartal för ett år sedan.

Produktionskostnaden var 209 dollar per carat. Produktionsmarginalen landade därmed på 359 dollar.

De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 11,2 miljoner dollar (24,4).

Lucara Diamond står fast vid de utsikter för 2020 som tidigare har lämnats som innebär en prognos om intäkter på 180-210 miljoner dollar.

För bolagets handelssystem Clara har efter årsskiftet ytterligare kunder anslutit på köpsidan. Mellan årsskiftet och februari har antalet växt från 27 till 32.