Lucara Diamond: lägre resultat 3kv, höjer volymprognos helår

STOCKHOLM (Direkt) Gruvbolaget Lucara Diamond, som utvinner rådiamanter vid gruvan Karowe i Botswana, redovisar en rejäl resultatnedgång för det tredje kvartalet 2018, jämfört med samma kvartal i fjol.

Nedgången hänger samman med att "megadiamanten" Lesedi la Rona, världens näst största kända högkvalitativa diamant, såldes under fjolåret för 53 miljoner dollar. Någon motsvarande storförsäljning har inte genomförts under årets tredje kvartal.

"Verksamheten vid Karowe löpte bättre än vi väntat vad gäller volymerna bruten malm och utvunna carat, vilket återspeglar ett smidigt byte av operatör tre månader snabbare än planerat", kommenterar vd Eira Thomas i rapporten, där intäkter och resultat uppges vara "som väntat".

Den nettoomsättning som bokas i kvartalet uppgick till 45,7 miljoner dollar (77,9) och rörelseresultatet ebitda blev 18,2 miljoner dollar (49,8).

Under det tredje kvartalet utvann bolaget 197 så kallade "specials", rådiamanter med en vikt över 10,8 carat, ned från rekordnivån 253 stycken i det andra kvartalet. Av de 197 stenarna var tio större än 100 carat och två, av "nästan-juvelkvalitet", på mer än 300 carat.

Bolaget har under kvartalet undanhållit ett antal rådiamanter av bättre kvalitet i storlekar från 1 till 15 carat för att sälja dem genom det nya handelssystemet Clara, som bolaget förvärvat. En premiärförsäljning genom Clara planeras för "senare i november".

Under det tredje kvartalet har Lucara också tagit fortsatta steg mot en "blandad" försäljningsprocess, då ett antal rådiamanter som tidigare skulle ha sålts i specialförsäljningar en eller två gånger om året i stället inkluderats i de ordinarie kvartalsmässiga försäljningarna. Syftet med den nya regimen är att få fler deltagare i de vanliga försäljningarna, att minska lagerhållningen och att jämna ut kassaflödet.

Inför årets avslutning höjer Lucara sina prognoser för bruten malm och antal utvunna carat, men nöjer sig med att smalna av intäktsprognosen till 180-190 miljoner dollar (170-200). De ökade volymerna gäller framför allt mindre diamanter, som har en begränsad inverkan på bolagets resultat.

Av rapporten framgår också att några diamanter inte funnits vid provborrningar vid licensens AK11 och att ytterligare arbete inte kommer att utföras.

Bolaget fortsätter med en utdelningstakt motsvarande 0:10 kanadadollar per aktie för helåret och aviserar en utdelning om 0:025 dollar per aktie för det tredje kvartalet.