Lucara Diamond: har hittat diamant på 123 ct, högsta kvalitet

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvbolaget Lucara Diamond har utvunnit en rådiamant på 123 carat av typ IIa, högsta kvalitet, vid Karowe-gruvan i Botswana.

Vidare avlöpte det tredje kvartalets försäljning i enlighet med bolagets förväntningar, rapporterar Lucara i ett pressmeddelande.

Hittills i år har bolaget utvunnit 22 diamanter större än 100 carat, varav sex på mer än 200 carat.

Lucara har tidigare i år sålt en diamant på 240 carat av tup IIa för 33.800 dollar per carat. Räknat på ett pris per carat i närheten av 30.000 dollar skulle den nya stenen därmed vara värd i storleksordningen 3,5-4 miljoner dollar.

Vidare uppger bolaget att en rådiamant på 375 carat "av ädelstenskvalitet" nyligen utvunnits ur tidigare bruten malm.

Lucara höll den 29 augusti sin tredje ordinarie försäljning för året.

"Trots utmanande marknadsförhållanden var försäljningen extremt välbesökt med totalt 123 besökande kunder, varav 47 köpte en eller flera stenar", skriver bolaget.

Intäkterna från försäljningen var i nivå med förväntningarna och i linje med bolagets guidning om intäkter på 170-200 miljoner dollar för helåret, heter det vidare.

Bolaget meddelar också att antalet kunder i det digitala handelssystemet Clara under året har ökat från fyra till över 20 kunder. Transaktioner genom systemet sker nu varannan vecka.