LÖNEAVTAL: INGET AVTAL I HAMNARNA (NY)

(Tillägg: från stycke fem)

STOCKHOLM (Direkt) Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har inte kunnat enas om ett kollektivavtal. Sveriges Hamnar skriver på sin hemsida att de erbjudit Hamnarbetarförbundet att ingå hängavtal på Hamn- och stuveriavtalet, men att det avvisats.

"Vi beklagar att Hamnarbetarförbundet avfärdar Sveriges Hamnars erbjudande om hängavtal till branschens kollektivavtal i enlighet med den modell som gäller på svensk arbetsmarknad", säger Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef Sveriges Hamnar, i en kommentar.

Sveriges Hamnar skriver att de står till förfogande för fortsatta förhandlingar.

"Vårt mål är att finna en hållbar lösning som inte äventyrar stabiliteten i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi står till förfogande för fortsatta förhandlingar", säger Joakim Ärlund.

Hamnarbetarförbundet ser annorlunda på saken. De skriver i ett pressmeddelande att Sveriges Hamnar avvisar ett erbjudande om att teckna likalydande kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet som det redan existerande Hamn- och Stuveriavtalet, en lösning som skulle innebära heltäckande fredsplikt i branschen.

"Det har varit bra samtal i över en månad, så jag är besviken över det här beskedet. Hela det skriftliga avtalet finns klart att skriva på, och alla praktiska frågor har retts ut, men det är beklagligt att vi fortfarande inte kan accepteras som fullvärdig part med ett likalydande avtal. Vi är fortsatt öppna för förhandlingar om vi kan hitta en konstruktiv form för det", säger Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot i Hamnarbetarförbundet, i en kommentar.