LO: VILL SE BRED SKATTEÖVERSYN MED FÖRDELNINGSPROFIL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) För ökad jämlikhet vill bland annat se en bred skatteöversyn med fördelningsprofil.

Det skriver organisationen i slutrapporten av sin jämlikhetsutredning som presenterades på onsdagen.

"LO vill ha en bred skatteöversyn med en fördelningsprofil, rättvisare fastighetsbeskattning, arvs- och gåvoskatt", sade LO:s förste vice ordförande Therese Gouvelin vid en pressträff.

Avgörande för att öka jämlikheten är att kapitalinkomster, så som räntor, utdelningar och vinster, beskattas mer rättvist. En vanlig arbetare betalar ofta betydligt högre skatt på sin lön än vad den som har inkomster från kapital betalar, skriver LO.

Reformerna kräver dels omprioriteringar, och dels en höjd skattekvot.

"Sverige har också mycket starka offentliga finanser. Det är inte rimligt att bygga upp en ännu större buffert och därför behövs ett lägre satt överskottsmål", anser LO.

LO vill också se att Riksbankens mandat för penningpolitiken ska förtydligas.

Målet om prisstabilitet har tjänat Sverige väl, men LO anser att det är rimligt att Riksbanken, i likhet med Fed fäster lika stor vikt vid arbetslösheten som vid inflationen.

"Målet har gynnat ekonomin och inte minst stora löntagargrupper. Tittar man på andra länder framförallt USA där deras centralbank tittar på både utvecklingen på arbetsmarknaden och inflationen så har de varit snabbare när gäller förändringar av den ekonomiska politiken och modiga i att stödja ekonomisk uppgång och motverka nedgång. Därför har vi förslag att överväga en sådan förändring", sade LO-chefen Karl-Petter Thorwaldsson vid pressträffen.