LIVSMEDEL: BÖRSRAS FÖR TYSK SOCKERPRODUCENT EFTER SVAG RAPPORT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sockerproducenten Südzucker föll över 10 procent i Frankfurtbörsens torsdagshandel efter att resultatet för andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 kommit in lägre än väntat. Hösten präglades av fortsatt lägre sockerpriser och svag produktion i spåren av 2018 års torka, skriver bolaget.

Tyska Südzuckers vinst föll med 55 procent i delåret, jämfört med samma period föregående år. Även omsättningen var klart lägre, 1,6 miljarder euro från fjolårets jämförbara siffra 1,7 miljarder euro.

Sockerbolaget har även verksamhet inom specialvaror som bioetanol, som gick bättre än Südzuckers sockerdivision. Här noterades underskott på 55 miljoner euro, att jämföra med underskott på 6 miljoner från samma period i fjol. Omsättningen föll med 22 procent.

Bolaget spår fortsatta förluster för det tredje kvartalet liksom för helåret, trots att efterfrågan på socker tycks gå emot hälsotrender i västvärlden och bedöms förbli på en hög nivå globalt.

"Enligt marknadsanalys kommer produktionsunderskotten att öka globalt, vilket kommer leda till lagerminskningar. De låga priserna väntas dock hålla i sig på grund av höga inventarier i Indien som snärt kommer nå marknaden via statliga stödåtgärder", skriver Südzucker.