LIME: ORGANISK TILLVÄXT 19%, NORSKA ORDER LYFTE 4 KV - VD

STOCKHOLM (Direkt) Kundhanteringsaktören Limes bokslutsrapport visar en intäktsökning om 20 procent i det fjärde kvartalet, men ett lägre rörelseresultat inklusive engångskostnader än tidigare. Det underliggande rörelseresultatet stiger dock.

"Lime har under det fjärde kvartalet, vårt första som börsnoterat bolag, fortsatt att växa och uppvisat en ökad orderingång", konstaterar vd Erik Syrén i rapportens vd-ord.

Lime redovisar intäkter om 68,9 miljoner kronor, upp från 57,5 miljoner samma kvartal ett år tidigare. Den organiska tillväxten beräknas till 19 procent.

Rörelseresultat uppgick under det fjärde kvartalet till 5 miljoner kronor (9). Justerat för jämförelsestörande poster landade rörelseresultat dock på till 12 miljoner (9) motsvarande en rörelsemarginal om 18 procent (16).

Under kvartalet har Lime tagit ett flertal större order inom fokusvertikalerna energi, fastighet, partihandel och konsult.

"Glädjande är att vi i Norge lyckats vinna ett flertal större affärer inom fastighetsvertikalen däribland BBL, Vestbo och Boligbyggelaget. Dessa affärer kommer att påverka vår norska verksamhet positivt", skriver vd:n.