LIDDS: RESULTAT -2,5 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lidds har två pågående kliniska prövningar och båda projekten, NZ-2HOF (Liproca Depot) och NZ-DTX, ska utlicensieras efter det att studieresultaten rapporterats. Ett omfattande arbete pågår för att förbereda och genomföra dessa förhandlingar.

Det framgår av vd-ordet i delårsrapporten.

Vad gäller det ingångna licensavtalet i Kina för Liproca Depot planerar Lidds samarbetspartner Jiangxi Puheng att inlämna ansökan om klinisk prövning till kinesiska läkemedelsmyndigheten efter det att LPC-004 resultaten är presenterade. Studien bekostas av Jiangxi Puheng.

Studieresultatet från fas 2b-studien på prostatacancer, LPC-004, kommer planenligt att sammanställas under tredje kvartalet.

Lidds andra kliniska projekt som är i fas 1 avser behandling av solida tumörer med Nanozolid som kombinerats med docetaxel, ett cytostatikum som används vid många olika typer av cancer. Första patienten har behandlats utan komplikationer på Karolinska Universitetssjukhuset och Lidds hoppas att fler patienter kan rekryteras inom kort.

Lidds resultat före och efter skatt uppgick till -2,5 miljoner kronor (-2,0) under första kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,2 miljoner kronor (-2,1).