LEO VEGAS: GYNNAS INTE AV NINJA CASINOS PROBLEM - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Leo Vegas bedömer att bolaget tar marknadsandelar i Sverige, men att sektorkollegan Ninja Casinos problem skulle ligga bakom ökningen tror inte vd Gustaf Hagman.

"Det är så klart svårt att säga, men vi tror inte att det har haft någon inverkan på Leo Vegas. Den svenska marknaden är som ni vet väldigt fragmenterad", sa han på dagens presentation av rapporten för det andra kvartalet.

Huruvida bolaget räknar med att den positiva trenden i Sverige kommer att fortsätta ville vd:n inte ge några siffror på eller detaljer om, men konstaterade att "det känns bra" just nu.

Förutom intäktsökningen på drygt 7 miljoner euro jämfört med det andra kvartalet förra året, var det framförallt minskade marknadsföringskostnader som låg bakom det rekordhöga ebitda-resultatet i perioden.

Marknadsföringen som andel av intäkter minskade från 38 procent i det första kvartalet till 29,7 procent i det andra kvartalet, och totalt bidrog den lägre investeringen med 4,7 miljoner euro till resultatet.

Den sekventiella minskningen i det andra kvartalet beror på högre kostnader i samband med starten på omregleringen i Sverige, och var till viss del planerad, men enligt vd Gustaf Hagman blev minskningen något större än planerat.

"Marknadsföring är volatil över kvartalen och det var några kampanjer som vi hade planerat för i det andra kvartalet som blev flyttade till det tredje kvartalet", konstaterade Gustaf Hagman som räknar med att marknadsföringskostnaden kommer att öka under nästkommande kvartal.

Storbritannien fortsätter dock att vara utmanande för mobilkasinooperatören. Exkluderat Storbritannien hade den organiska tillväxten varit 26 procent, jämfört med 8 procent för bolaget som helhet.

"Det är den enda marknaden just nu som är utmanande i det korta perspektivet", sade Gustaf Hagman. Han ser gradvisa förbättringar med avseende på bolagets prestation, men ser inte några stora förändringar i marknadsförutsättningarna.

Av bolagets varumärken var det framförallt Panda och Rocket X som hade det kämpigt i Storbritannien medan Leo Vegas-varumärket presterade bra, enligt vd:n.

Under det andra kvartalet lanserade Leo Vegas i Spanien två veckor efter att licensansökan godkänts, och nyligen har bolaget lanserat i Brasilien.

"Det är tidigt i båda länderna och vi räknar inte med att de kommer att bidra positivt under det tredje kvartalet, sade Gustaf Hagman.

I samband med rapporten meddelades även att Leo Vegas har valt att inte lansera på den nyligen omreglerade schweiziska marknaden. Orsaken uppges vara affärsmässiga.

"Vi måste ingå partnerskap med ett fysiskt kasino och vi menar att det finns andra marknader som är mer intressanta", resonerade Gustaf Hagman.