Lauritz.com: preliminärt ebitda-resultat strax under guidning

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Danska auktionshuset Lauritz.com meddelar att bolagets ebitda-resultat för helåret 2019 preliminärt uppgår till 9,4 miljoner danska kronor (-2,3), vilket är strax under bolagets guidning om 10-15 miljoner danska kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande där det även uppges att förhandlingarna kring företagets finansieringsstruktur fortsätter.

"Förhandlingarna med olika investerare beträffande en ny finansieringsstruktur fortgår. Dessa förhandlingar innefattar en grupp stora befintliga obligationsinnehavare. Förhandlingarna är konstruktiva, och det förväntas att en lösning kommer att nås. Amorteringarna pausas under förhandlingarna, vilka även berör en ny amorteringsstruktur", skriver Lauritz.com i pressmeddelandet.

"Vidare fortsätter vi förhandlingarna med en annan grupp investerare som leds av Tianrong Investment Group avseende etableringen av ett samriskbolag för att gå in på den asiatiska marknaden, och rörande ett nytt finansieringsarrangemang för att ersätta den nuvarande obligationsskulden med nytt aktiekapital samt ett nytt seniort lån", fortsätter bolaget.

Inklusive jämförelsestörande poster förbättrades resultatet före skatt för helåret 2019 till 44,5 miljoner kronor (-72,0). Det justerade helårsresultatet före skatt från verksamheten förbättrades med 12 miljoner kronor.

"Under 2019 har auktionsomsättningen stabiliserats. Auktionsomsättningen steg något under årets tre första kvartal. Ett svagare fjärde kvartal resulterade i ett helårsutfall på -2 procent (senaste guidning 1-3 procent)", skriver Lauritz.com.

För bolagets intäktsutveckling blev helårsutfallet -3,4 procent, vilket är svagare än prognosen om ett utfall på mellan 0 procent och -2 procent.

Lauritz.coms fullständiga delårsrapport för det fjärde kvartalet väntas offentliggöras torsdagen den 27 februari.