LAGERCRANTZ: STYRELSELEDAMOT HAR SÅLT AKTIER FÖR 1,3 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Lennart Sjölund, som är styrelseledamot i Lagercrantz, har den 14 och 15 maj sålt 9.885 aktier i bolaget för totalt 1.252.038 kronor. Försäljningarna genomfördes till en genomsnittskurs på 126:66 kronor per aktie.

Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister.

Lennart Sjölund ägde cirka 226.000 aktier per den 31 maj 2018, enligt ägardatatjänsten Holdings.