LAGARDE: UTSIKTER FÖR GLOBAL EKONOMI TRÖGA OCH OSÄKRA (NY)

(Tillägg: från stycke sju)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den ekonomiska tillväxten i euroområdet är fortsatt svag, och svagheten beror främst på globala faktorer. Utsikterna för den globala ekonomin är samtidigt tröga och osäkra, vilket dämpar företagens sentiment och investeringar.

Det sade ECB-chefen Christine Lagarde inför Europaparlamentet på måndagen, enligt ett förskrivet anförande.

"Som den sektor som är mest exponerad mot den globala utvecklingen har tillverkningsindustrin drabbats hårdast. Vi ser också tecken på spridningseffekter till andra delar av ekonomin, med tecken på viss dämpning i tjänstesektorerna i senaste undersökningsdata", sade hon.

ECB-chefen noterade att konsumtionen ändå har hållits uppe "ganska väl", och att arbetsmarknadsförhållandena har fortsatt att förbättrats.

Hon konstaterade dock att den utdragna inbromsningen i ekonomin ändå har påverkat prisutvecklingen, och såväl enkätdata som marknadsbaserade mått visar att inflationsförväntningarna ligger nära eller på historiskt låga nivåer.

Christine Lagarde sade att penningpolitiken kan svara effektivt även när tillväxten dämpas av externa faktorer, och hon upprepade att ECB fortsatt är "resolut" i sitt åtagande om att "leverera på sitt mandat".

ECB-chefen sade vidare att det är för tidigt att börja debattera omfattning, riktning och tidtabell för ECB:s strategiöversyn, frågan har ännu inte diskuterats utförligt i rådet.

"Vad jag kan bekräfta är dock att strategiöversynen kommer att vägledas av två principer: grundlig analys och ett öppet sinne. Detta kommer att kräva tid för reflektion och omfattande konsultationer", sade Christine Lagarde.

Hon tillade att ECB kommer att vilja ha en mer intensiv och produktiv dialog med parlamentet än tidigare, och att hon ser som sin uppgift att återrapportera och diskutera vidare när väl ECB-rådet har gått vidare i fråga om innehåll och tidtabell för översynen.