KUNGSLEDEN: VÄNDNING I MAJ DÄREFTER BÄTTRE FÖR VARJE DAG - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kungsleden har det värsta bakom sig och fastighetsbolaget går mot bättre och bättre marknadsutsikter för varje dag som går. Kontorsfastigheter har även visat sig vara mycket robusta i ett utmanande marknadsklimat och om det är något bolaget lärt sig under pandemiperioden är det behovet av kontor.

Det uppger Kungsledens vd, Biljana Pehrsson, till Nyhetsbyrån Direkt, och hon tror att vakansgraderna kommer ligga under 5 procent i bolagets kärnmarknader även efter Corona.

Har det kommit några generella förfrågningar gällande ett minskande kontorsutnyttjande till följd av jobba-hemma trenden? Är det något som man behöver oroa sig över?

"Nej, inte det minsta. Som du noterar har vi en mycket stark nyuthyrning för halvåret och vi har signerat 130 nya hyresavtal som motsvarar ett hyresvärde 73 miljoner kronor och en nettouthyrning på 8 miljoner. Vilket nästan ligger i nivå med föregående år, som var väldigt starkt", säger Biljana Pehrsson.

Kontorsmarknaden har varit mycket stark de senaste åren och Kungsleden har haft en större efterfrågan än vad bolaget har kunnat erbjuda, därför är vakansgraderna låga, vilket även förväntas framöver. De prognoser som bolaget tagit del av visar på att vakanserna i bolagets kärnmarknader även efter krisen kommer att ligga under 5 procent, menar Biljana Pehrsson som även pekar på styrkan i bolagets pipeline för det andra halvåret.

Bolaget känner dock en vilja hos hyresgäster i centrala lägen att söka sig till något billigare lägen, till exempel bolagets kluster vid Gärdet, Värtahamnen och Stadshagen, enligt vd:n.

Rabatter och anstånd minskade till cirka 20 miljoner i det andra kvartalet, är det en trend som kan tänka sig fortsätta.

"Ja, vi har absolut en nedåtgående trend för uppgörelser och det vi redovisade i rapporten gäller både det andra och tredje kvartalet. Det minskade dramatiskt, vilket är något som vi märker själva i marknaden med våra hyresgäster att det går åt rätt håll. I mitten på maj vände marknaden till det positiva och det har fortsatt utveckla sig till det bättre dag för dag", säger Biljana Pehrsson.

Omförhandlingar av hyror var något ned i det första kvartalet, är det en effekt av rådande läge?

"Det skiljer sig självklart mellan kvartal hur många avtal som man lyckas omförhandla, men det är klart att när viruspandemin bröt ut i mitten på mars så blir man lite mer försiktig och man kan låta bli att omförhandla och bara låta avtal rulla över. Men vi har fått upp ångan vad gäller omförhandlingar och tror att vi kommer nå bra resultat", säger vd:n.

Ni har inga förfall under 2020, men har finansieringsmarknaden kommit tillbaka?

"Ja absolut, vi har gjort två obligationsemissioner under det andra kvartalet till väsentligt bättre priser än vad som rådde under pandemin. Så även obligations, kapital och lånemarknaden har utvecklat sig åt rätt håll. Inte minst tack var Riksbanken", säger Biljana Pehrsson.