Kungsleden: förvaltningsresultat minskade till 301 mln kr 2 kv

STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Kungsledens hyresintäkter steg till 617 miljoner kronor i det andra kvartalet 2020 (603).

Driftöverskottet blev 427 miljoner kronor (423) och förvaltningsresultatet sjönk till 301 miljoner (312).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 61 miljoner (355), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var -57 miljoner kronor (-118).

Efter skatt blev resultatet 234 miljoner kronor (428), vilket motsvarade 1:07 kronor per stamaktie (1:96).

"Minskningen beror främst på värdeförändringar från fastigheter", skriver Kungsleden.