KOPY GOLDFIELDS: RESULTAT EFTER SKATT -3,1 MLN KR (-34,7), 2H

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det First North-listade gruvprospekteringsbolaget Kopy Goldfields redovisar ett resultat efter skatt om -3,1 miljoner kronor för det andra halvåret 2019 (-34,7).

Intäkterna summerades till 3,1 miljoner kronor (0,2). Rörelseresultatet uppgick till -4,7 miljoner kronor (-32,5).

Kopy Goldfields planerar att avyttra projektet Krasny, något som tidigare kommunicerats av bolaget.

"De rådande reaktionerna på aktiemarknaden till följd av covid-19 viruset och de panikartade reaktioner som vidtagits av länder världen över kan dock innebära att vi kortsiktigt behöver se över vår strategi", skriver vd Mikhail Damrin i rapporten.

Projektet Krasny behöver fortsatt prospekteras innan det är redo för gruvutveckling och storskalig guldproduktion, tillägger Mikhail Damrin.

Omfattningen av effekterna från viruset bedöms inte ha någon resultatmässig påverkan på räkenskaperna 2020, men kan dock ha makroekonomiska effekter såsom guldpris och valutakurser, framgår det vidare av rapporten.

Kopy Goldfields aktie avancerar över 6 procent i den inledande handeln medan sektorkollegorna backar mellan 2-3 procent.