KONJUNKTUR: SEX RISKER MOT LÅNGSIKTIG ÅTERHÄMTNING - CHEFEKONOM

STOCKHOLM (Direkt) När den ekonomiska uppstudsen som en följd av att återöppning av ekonomier falnar finns det i huvudsak sex risker mot en långsiktig återhämtning.

Det skriver Nikolaj Schmidt, chefsekonom på T. Rowe Price, i en analys.

"Kommer denna återstuds att leda till en hållbar ekonomisk återhämtning eller kommer de gröna skotten efter nedstängningen att vissna och dö", undrar han.

De sex riskerna som han ser är:

en andra virusvåg

försämrade relationer mellan USA och Kina

konkurser inom amerikansk företagssektor

ökad budgetdisciplin i utvecklade länder

en finanspolitisk kris i utvecklingsländer

ytterligare en eurokris

Knappt någonstans har det utvecklats en flockimmunitet varpå återöppningar riskerar att skapa nya virusvågor. Nya större nedstängningar skulle ha en mycket större negativ ekonomisk effekt jämfört med vad den sociala distanseringen skapar inom särskilt nöjesindustrin.

Med tanke på denna ekonomiska chocks storlek och dess unika omständigheter ser redan återhämtningen ut att kunna ta lite längre tid mot vad som är fallet vid en vanlig recession. I vanliga fall tar det omkring sex kvartal att komma tillbaka till samma BNP-nivå som inför en kris.

"Många företag riskerar att försvinna till följd av stora intäktsförluster", påpekar han.

Amerikanska företag har också tagit på sig stora skulder under de goda åren efter finanskrisen. Detta riskerar att skapa en våg med företagskonkurser, befarar Nikolaj Schmidt.

Om utvecklade stater skulle pressas att snabb minska sina budgetunderskott finns det också risker för försämring.

Även utvecklingsländer har stora underskott men här är oron en annan.

"(För) stora budgetunderskott och förlitan på finansiering via sedelpressar" ökar risken för utförsäljning av utvecklingsländers valutor, anser ekonomen och nämner här länder som Brasilien samt Sydafrika.

Inom euroområdet finns risker för instabila politiska lägen i en rad länder när det skönjs utsikter för ytterligare år med svag tillväxt.

Sammantaget finns det ett flertal risker mot återhämtningen i världsekonomin. De sex riskerna som T. Rowe Price pekar ut kan både för sig själva och gemensamt tänkas utgöra moment som begränsar återhämtningen, tror chefsekonomen.

Han räknar även med att en klarare bild av världsekonomins hälsa och hur lång tid som återhämtningen kan ta kommer att skönjas framöver när uppåtrekylen i ekonomisk aktivitet som en följd av återöppningar falnar.