KNOWIT: HANDELSBANKEN FONDER GÅR ÖVER 5% AV KAPITAL OCH RÖSTER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Handelsbanken Fonder flaggar för ett innehav i Knowit om 5,02 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Handelsbanken Fonder hade drygt 4,9 procent av kapital och röster per den 30 september, enligt ägardatatjänsten Holdings.