KLÖVERN: HAR 99,5% AV AGORA-AKTIER EFTER FÖRLÄNGD ACCEPTPERIOD

STOCKHOLM (Direkt) Klövern har cirka 99,5 procent av utestående aktier och 99,8 procent av utestående röster i Agora vid den förlängda acceptperiodens utgång.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var i början av oktober som Klövern, genom Dagon Sverige, lade ett kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Agora. Den förlängda acceptperioden löpte ut den 23 november.

Klövern har påkallat tvångsinlösen och sista dag för handel i Agora-aktien på First North har fastställts till den 4 december 2018.