Kindred: vinstvarnar för 4 kv, svag marginal i sportboken

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bettingbolaget Kindred meddelade preliminära oreviderade siffror för det fjärde kvartalet på måndagskvällen.

Sedan rapporten för tredje kvartalet har spelöverskottet på de flesta marknader påverkats av en svag bruttomarginal i sportboken, framgår av ett pressmeddelande från bolaget vars ebitda-resultat för det fjärde kvartalet klart understiger analytikers förväntningar.

Bruttomarginalen (efter fria spel) var 8,1 procent under det fjärde kvartalet 2019, att jämföra med 9,4 procent i fjärde kvartalet 2018. Bruttoomsättningen för sportboken ökade med 3 procent (5 procent i konstanta växelkurser) jämfört med fjärde kvartalet 2018.

"Den mest betydande avvikelsen i sportboksmarginalen skedde i Frankrike. Eftersom spelskatten i Frankrike beräknades på grundval av bruttoomsättningen gav det en kraftig finansiell påverkan. Från den 1 januari 2020 har beräkningen av spelskatten i Frankrike ändrats till en skatt baserad på spelöverskott, vilket är mer stabilt", uppger bolaget.

Kindred har fortsatt att öka marknadsnärvaron i USA och för det fjärde kvartalet hade detta en negativ påverkan på underliggande ebitda-resultatet på cirka 6 miljoner pund.

Spelöverskott och ebitda-resultatet har fortsatt att påverkas negativt av regelförändringar i Sverige och Nederländerna även om utvecklingen i Sverige har förbättrats "betydligt" jämfört med tidigare kvartal, heter det vidare.

Kindred uppskattar preliminärt spelöverskottet för det fjärde kvartalet 2019 till cirka 235 miljoner pund (250). Det kan ställas mot ett av Infront Data sammanställt snittestimat som indikerade 255 miljoner pund, baserat på tre stycken analytikerprognoser efter förra delårsrapporten.

Underliggande preliminärt ebitda-resultat för det fjärde kvartalet 2019 beräknas uppgå till mellan 27-32 miljoner pund (58,8). Här indikerade Infront Datas analytikersammanställning 47 miljoner pund.

Aktiva kunder under kvartalet uppgick till 1,6 miljoner vilket var en ökning med 2 procent jämfört med samma kvartal året innan.

"Efter redan genomförda kostnadsbegränsningar tidigare under 2019 avser Kindreds ledning att genomföra ett antal ytterligare operationella effektivitetsinitiativ för att säkerställa att koncernen kan leverera tillväxt i intäkter och underliggande ebitda 2020 jämfört med 2019", skriver Kindred.

Kindreds vd Henrik Tjärnström håller en telefonkonferens på tisdagen den 14 januari klockan 8.00.

Kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet kommer att publiceras den 12 februari.