KINA: NY SÄKERHETSLAG RISKERAR SKADA FÖRETAGS FÖRTROENDE -EU

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Kina riskerar mycket negativa konsekvenser för företagens förtroende och Kinas rykte i världen på grund av att nationella folkkongressen har antagit den nya säkerhetslagen som begränsar Hongkongs friheter.

Det sade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens på tisdagen.

"Beslutet är inte förenligt med Hongkongs grundlag eller med Kinas internationella åtaganden", sade Ursula von der Leyen.

EU fortsätter att hålla kontakten med sina internationella partner om möjliga vidare åtgärder, sade hon. Hon ville inte kommentera om några sanktioner kan bli aktuella från EU:s sida.

"Beslutet riskerar att allvarligt undergräva den höga grad av självständighet som Hongkong har och undergräva rättssystemets självständighet och rättsstaten. Vi beklagar djupt detta beslut", sade Europeiska rådets ordförande Charles Michel vid samma presskonferens.

De två deltog i ett videotoppmöte med Sydkoreas president Jae-in Moon.

Toppmötet diskuterade samarbete kring ekonomiska och hälsovårdsaspekter av coronapandemin, Sydkoreas konflikt med Nordkorea och regionala frågor i Asien.