Kina: inköpschefsindex industrin steg till 50,2 i november

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kinas inköpschefsindex för industrin steg till 50,2 i november jämfört med 49,3 i oktober.

Det framgår av en mätning från den nationella statistikbyrån och Federation of Logistics and Purchasing (CFLP), enligt Bloomberg News.

Väntat enligt Bloomberg News prognosenkät var ett index på 49,5.

Bloomberg News påpekar att indexet rörde sig över den kritiska gränsen 50 för första gången sedan april.

"Huruvida en enskild månads statistik kan signalera en stabilisering är tvivelaktigt och de ekonomiska indikatorerna är motsägelsefulla. Detta kan peka på en förbättrad trend men i så fall en begränsad förbättring. En tydlig förbättring kommer inte förrän tidigast i det första kvartalet 2020", sade Nie Wen, ekonom på Huabao, till Bloomberg News.

Index för nya exportorder steg till 48,8, högsta på sju månader, hjälpt av minskad handelsstrid.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 54,4 i november, jämfört med 52,8 i oktober samt den högsta nivån sedan mars.

Det sammanvägda inköpschefsindexet steg till 53,7 i november jämfört med 52,0 i oktober.

Bloomberg påpekar att det inte är ovanligt med stora hopp i aktiviteten efter att Kina haft längre helger såsom i samband med nyår samt nationaldagen i oktober.

Inköpschefsindex           nov    okt    sep
==============================================================
Industrin              50,2    49,3    49,8
Tjänster              54,4    52,8    53,7
Sammanvägt             53,7    52,0    53,1
Utvalda delindex industrin
Produktion             52,6    50,8    52,3
Nya order              51,3    49,6    50,5
Sysselsättning           47,3    47,3    47,0
Nya exportorder           48,8    47,0    48,2
==============================================================

Bild: PMI Kina

image