Kina: BNP ökade 6,0% 3 kv jmf 3 kv 2018

STOCKHOLM (Direkt) Kinas BNP ökade 1,5 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare steg BNP 6,0 procent, den svagaste ökningstakten sedan början av 1990-talet.

Det rapporterar det nationella statistikkontoret NBS, enligt Bloomberg News.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades BNP ha ökat 1,5 procent jämfört med föregående kvartal och ha ökat med 6,1 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Under det andra kvartalet ökade BNP med oreviderade 6,2 procent jämfört med samma kvartal året före.

Kinas nationella statistikbyrå (NBS) sade i en kommentar att Kina kan säkra en stabil trend under fjärde kvartalet, och att industriproduktionen sannolikt kommer att förbli stabil framöver.

NBS noterade också att nettoexporten bidrog till 19,6 procent av Kinas BNP-tillväxt under perioden januari till september.

Kinas tillväxtmål för helåret ligger på 6,0-6,5 procent.

Kinas industriproduktion ökade 5,8 procent under september, jämfört med motsvarande period föregående år.

Analytikerna hade väntat sig att industriproduktionen skulle ha ökat med 4,9, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Under perioden januari-september ökade industriproduktionen med 5,6 procent i årstakt.