KI: KONSUMENTERS FÖRVÄNTNINGAR SJÖNK TILL 89,6 I MARS (NY)

(Tillägg: från stycke sju)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Konsumenternas samlade förväntningar, CCI, sjönk till 89,6 i mars, jämfört med oreviderade 98,5 föregående månad. Det var den svagaste noteringen sedan december 2012.

Det visar Konjunkturinstitutets undersökning om hushållens inköpsplaner.

Mikroindex, som speglar hushållens syn på den egna ekonomin, sjönk till 88,6 i mars från reviderade 96,7 föregående månad (96,6), medan makroindex, som speglar synen på Sveriges ekonomi, sjönk till 85,2 från reviderade 90,1 (89,9).

Hushållen väntade sig i mars en inflationstakt på 3,1 procent om tolv månader, jämfört med 3,4 procent i föregående månads mätning.

Hushållens räknar med att de rörliga bostadsräntorna kommer att vara 2,81 procent om två år, månaden före låg förväntningarna på 2,86 procent.

KI noterar att hushållens enkätsvar, till skillnad från svaren från företagen, var jämnt fördelade över hela insamlingsperioden.

KI konstaterar att förändringen i hushållsindikatorn i mars var den största sedan oktober 2008. Samtliga ingående frågor bidrog till nedgången men det är hushållens inställning till kapitalvaruinköp som bidrar mest negativt till indikatorns nivå.

"Hushållens syn på utvecklingen av den svenska ekonomin de senaste tolv månaderna försämrades jämförelsevis mycket. Samtidigt är både förväntningarna på den svenska ekonomin på tolv månaders sikt och förväntningarna på arbetslösheten i Sverige betydligt mer pessimistiska än normalt", skriver KI.