KI: KONSUMENTERS FÖRVÄNTNINGAR SJÖNK TILL 89,6 I MARS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Konsumenternas samlade förväntningar, CCI, sjönk till 89,6 i mars, jämfört med oreviderade 98,5 föregående månad. Det var den svagaste noteringen sedan december 2012.

Det visar Konjunkturinstitutets undersökning om hushållens inköpsplaner.

Mikroindex, som speglar hushållens syn på den egna ekonomin, sjönk till 88,6 i mars från reviderade 96,7 föregående månad (96,6), medan makroindex, som speglar synen på Sveriges ekonomi, sjönk till 85,2 från reviderade 90,1 (89,9).

Hushållen väntade sig i mars en inflationstakt på 3,1 procent om tolv månader, jämfört med 3,4 procent i föregående månads mätning.

Hushållens räknar med att de rörliga bostadsräntorna kommer att vara 2,81 procent om två år, månaden före låg förväntningarna på 2,86 procent.

KI noterar att hushållens enkätsvar, till skillnad från svaren från företagen, var jämnt fördelade över hela insamlingsperioden.