KI: konfidensindikator hushåll 84,8 andra halvan juni

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hushållens konfidensindikator steg till 84,8 under andra halvan av juni från 84,0 i början av månaden.

Det visar Konjunkturinstitutet extra hushållsundersökning. Denna genomfördes den 16-30 juni medan svaren i den ordinarie barometern samlades in den 1-15 juni.

Hushållsbarometern     16-30 jun   1-15 jun  16-31 maj
==============================================================
Konfidensindikator, CCI     84,8     84,0     80,6
Makroindex           84,7     84,5     78,5
Mikroindex           90,5     88,1     84,0
Arbetslöshetsrisk         3      4      -2
==============================================================

Bild: Konsumentförtroende

image

Bild: Risk arbetslös 12 månader framåt

image