KI: KONFIDENSINDIKATOR HUSHÅLL 84,8 ANDRA HALVAN JUNI

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hushållens konfidensindikator steg till 84,8 under andra halvan av juni från 84,0 i början av månaden.

Det visar Konjunkturinstitutet extra hushållsundersökning. Denna genomfördes den 16-30 juni medan svaren i den ordinarie barometern samlades in den 1-15 juni.