KI: FORTS OMSÄTTNINGSTAPP, MEN LJUSARE I TILLVERKNINGSINDUSTRIN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Alla sektorer i näringslivet rapporterar om ett fortsatt omsättningstapp jämfört med normalt och störst fall återfinns fortfarande inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Men av näringslivets fyra sektorer är det främst inom tillverkningsindustrin det kan observeras någon substantiell förändring jämfört med svaren för två veckor sedan.

Det visar Konjunkturinstitutets extramätning bland företag, som publicerades på tisdagen. Den baseras på frågor om hur företagen påverkats av coronaviruset. Denna enkät samlades in den 22-24 juni, och jämförs med förra enkäten den 8-10 juni.

KI skriver att det nu är totalt 62 procent av företagen som svarar att de har tappat upp till 75 procent av omsättningen. Siffran var tio procentenheter högre för två veckor sedan.

"I förra mätningen var det företag inom investeringsvaruindustrin som rapporterade att omsättningen ökade, i denna undersökning redovisar dock även insatsvaruindustrin och konsumtionsvaruindustrin att omsättningen ökat något", skriver KI.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet, handel och tjänstesektorn är skillnaderna mindre än för tillverkningsindustrin.

KI noterar vidare att det överlag är små förändringar när det gäller utvecklingen av den uppskattade risken för att verksamheten ska behöva avvecklas.

"Det är något fler företag inom handeln som nu istället för att svara att det inte finns någon risk för avveckling svarar att risken är låg. Inom tjänstesektorn är utvecklingen den motsatta - något färre företag uppger nu att risken är liten och något fler företag uppger att det inte finns någon risk för avveckling", skriver KI.

Konkursrisk         30 jun    16 jun     2 jun
==============================================================
Hela Näringslivet                       
- Ingen risk          69%      68%      66%
- Måttlig risk         28%      29%      30%
- Hög risk           3%      3%      4%
Industrin                           
- Ingen risk          79%      80%      77%
- Måttlig risk         20%      19%      22%
- Hög risk           1%      1%      1%
Tjänstesektorn                        
- Ingen risk          65%      61%      59%
- Måttlig risk         30%      35%      36%
- Hög risk           5%      4%      6%
==============================================================

Bild: Företag som bedömer att omsättning minskad jämfört med normalläge

image

Bild: Företag som ser hög risk för avveckling

image