KI: FÖRTROENDET I TILLVERKNINGSINDUSTRI SJÖNK TILL 100,7 I MARS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tillverkningsindustrin konfidensindikator sjönk till 100,7 i mars, jämfört med reviderade 104,4 föregående månad (104,7).

Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer.

Nedgången i indikatorn förklaras av svaga produktionsplaner.