KI: barometerindikator sjönk till 92,4 i mars

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, sjönk till 92,4 i mars, jämfört med reviderade 98,7 föregående månad (99,1).

Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer.

Indikatorn, som sammanfattar svaren från både företag och hushåll, befinner sig på sin lägsta nivå sedan maj 2013 och stämningsläget i den svenska ekonomin är svagt.

Nedgången förklaras främst av dystrare signaler från tjänstesektorn och hushållen.

På grund av rådande läge har tidpunkten för när svaren lämnades in stor betydelse. En majoritet av företagen besvarade enkäten i början av insamlingsperioden utan vetskap om de senaste veckornas effekter av sjukdomen covid-19.

I april kommer Konjunkturinstitutet, på grund av covid-19, att ställa extrafrågor till företag och hushåll. Resultaten från dessa frågor publiceras, i samband med nästa Konjunkturbarometer, den 29 april.

image