KAROLINSKA DEVELOPMENT: SÄLJER AKTIER I APREA FÖR CA 39 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Karolinska Developement säljer genom holdingbolaget KCIF Co-investment Fund KB 1 procent av kapitalet i Aprea Therapeutics för en nettolikvid om cirka 39 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

KCIF Co-investment Fund KB 1 är gemensamt ägt av Europeiska investeringsfonden och Karolinska Development.

Efter transaktionen har Karolinska Development ett kvarvarande indirekt innehav i Aprea genom Kdev Investment, vilket är oförändrat och uppgår till cirka 9,5 procent av det totala antalet utestående aktier.