Kappahl: tillväxt 7% fjärde kvartelet enligt prel siffror

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Klädbolaget Kappahl lämnar preliminär finansiell information för bolagets fjärde kvartal, som avser månaderna juni-augusti, med anledning av Mellby Gårds offentliga uppköpserbjudande.

Preliminär nettoomsättning för kvartalet uppgick till 1.322 miljoner kronor (1.239) med ett preliminärt rörelseresultat på 108 miljoner kronor (66). Nettoomsättningen och rörelseresultatet för helåret 2018/2019, perioden september 2018 - augusti 2019, uppgick preliminärt till 4.902 miljoner kronor (4.760) respektive 211 miljoner kronor (282) justerat för de engångsposter på 43 miljoner kronor som togs under det tredje kvartalet.

"Försäljningen i kvartalet ökade med cirka 7 procent jämfört med samma period föregående år och är en tydlig förbättring jämfört med den svaga försäljning som KappAhl redovisade under det tredje kvartalet. Försäljningen har dock varit förknippad med en större andel rea och kampanjer vilket har haft viss påverkan på bruttomarginalen", skriver Kappahl.

Sista dag för accept gällande Mellby Gårds bud är den 20 september 2019. Kappahls rapport för fjärde kvartalet 2019 släpps den 9 oktober 2019.