Kappahl: rörelseresultatet lägre än väntat i 4 kv

STOCKHOLM (Direkt) Klädbolaget Kappahl redovisar ett rörelseresultat på 66 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (juni-augusti) i det brutna räkenskapsåret 2017/2018, en nedgång från 139 miljoner kronor under motsvarande kvartal i fjol.

Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt 116 miljoner kronor, enligt Bloomberg News sammanställning.

Nettoomsättningen sjönk till 1.239 miljoner kronor (1.248). Förväntningarna låg på 1.263 miljoner.

Bruttomarginalen i kvartalet blev 59,2 procent. Motsvarande period året innan var den 60,7 procent.

Kappahls jämförbara försäljning sjönk med 1,6 procent i kvartalet.

En utdelning om 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret, vilket är samma som året innan.

Kappahls gångna verksamhetsår var utmanande där färre besök i butik och en hård konkurrens bidrog till en försäljningsminskning, enligt bolagets tillförordnade vd:n Göran Bille. Kappahls jämförbara försäljning sjönk med 2 procent på helåret.

Det varma vädret i maj medförde att en stor andel sommarkläder såldes slut redan innan Kappahls fjärde verksamhetskvartal hade inletts.

Kappahls varulager uppgick till 764 miljoner kronor vid kvartalets utgång. Det är en ökning med 5,2 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Enligt bolaget består lagerökningen av nya varor för hösten, vilka i år har levererats in tidigare än i fjol för att försörja varutrycket i butik och på e-handeln.