Kantar Prospera: stabila inflationsförväntningar

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den svenska KPI-inflationen väntas vara 1,6 procent om ett år, 1,6 procent om två år och 1,8 procent om fem år.

Det visar Kantar Sifo Prosperas månatliga undersökning av förväntningarna bland aktörer på penningmarknaden.

I den förra enkäten, i oktober, väntade sig penningmarknadsaktörerna en inflation på 1,6 procent på ett års sikt, 1,6 procent på två års sikt och 1,8 procent på fem års sikt.

Mätt som KPIF väntas inflationen vara 1,5 procent om ett år, 1,6 procent om två år och 1,7 procent om fem år.

I den förra enkäten var KPIF-förväntningarna 1,5 procent på ett års sikt, 1,6 procent på två års sikt och 1,7 procent på fem års sikt.

Kantar Sifo Prospera gör undersökningen på Riksbankens uppdrag.

Inflationsförväntningar      nov     okt     sep
==============================================================
Inflation KPI                         
1 år               1,6%    1,6%    1,7%
2 år               1,6%    1,6%    1,7%
5 år               1,8%    1,8%    1,9%
Inflation KPIF                        
1 år               1,5%    1,5%    1,6%
2 år               1,6%    1,6%    1,6%
5 år               1,7%    1,7%    1,8%
Reporänta       
3 mån              -0,2%    -0,2%    -0,3%
12 mån              -0,2%    -0,2%    -0,3%
24 mån              0,0%    0,0%    -0,1%
60 mån              0,8%    0,8%    0,7%
==============================================================

Bild: Kantar Sifo Prospera inflationsförväntningar (KPI)

image

Bild: Kantar Sifo Prospera inflationsförväntningar (KPIF)

image