JOHN MATTSON: ÖVERTILLDELNINGSOPTION UTNYTTJAD TILL FULLO

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Carnegie och Svenska Handelsbanken (Joint Global Coordinators) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 2.175.000 aktier i John Mattson. Samtidigt har stabiliseringsperioden avslutats.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I samband med erbjudandet och noteringen av aktierna i John Mattson utfärdade AB Borudan en övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators om att förvärva ytterligare högst 2.175.000 aktier i bolaget, motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i erbjudandet. Joint Global Coordinators har utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo.

Efter utnyttjandet av övertilldelningsoptionen kommer AB Borudan att äga 12.277.055 aktier i John Mattson, motsvarande en ägarandel om 36,46 procent av det totala antalet aktier och röster.

"Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet och med hänsyn till aktiekursutvecklingen i John Mattsons aktie har Carnegie, som stabiliseringsagent för Joint Global Coordinators räkning, beslutat att avsluta stabiliseringsperioden", heter det vidare.