Japan: sammanvägt pmi steg till 40,8 i juni

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det sammanvägda inköpschefsindexet för industrin och tjänstesektorn (composite) i Japan noterades till 40,8 i juni, upp från 27,8 föregående månad.

Det framgår av definitiva data som sammanställts av Jibun Bank och Markit Economics.

Preliminärt uppgavs ett utfall på 37,9 för det sammanvägda indexet.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 45,0, jämfört med 26,5 föregående månad. Preliminärt rapporterades 42,3 för juni.