JAPAN: INDUSTRIPRODUKTION (DEF) +2,0% I MAJ JMF APRIL

STOCKHOLM (Direkt) Japans industriproduktion steg 2,0 procent i maj jämfört med månaden före och sjönk 2,1 procent jämfört med samma månad året före.

Det framgår av definitiv statistik.

Enligt preliminär statistik steg industriproduktionen 2,3 procent i maj jämfört med månaden före och sjönk 1,8 jämfört med samma månad året före.

I april steg industriproduktionen 1,4 procent jämfört med månaden före och steg med 0,9 procent jämfört med samma månad året före.