Japan: BNP visar svag avslutning på 2019

STOCKHOLM (Direkt) Japans bruttonationalprodukt sjönk 1,6 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal, motsvarande en nedgång med 6,3 procent i beräknad årstakt, enligt preliminär statistik.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades -1,0 respektive -3,8 procent.

BNP-deflatorn steg 1,3 jämfört med samma period 2018, mot förväntade +1,1 procent.

Exporten minskade med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal, samtidigt som importen minskade med 2,6 procent.

Privatkonsumtionen sjönk 2,9 procent (väntat -2,0). Den offentliga konsumtionen steg 0,2 procent.

Kapitalinvesteringar utanför bostadssektorn sjönk 3,7 procent (väntat -1,6), bostadsinvesteringarna sjönk 2,7 procent och offentliga investeringar steg 1,1 procent.

Totalt sjönk den inhemska efterfrågan 2,1 procent och den privata efterfrågan sjönk 2,9 procent.

Under tredje kvartalet steg BNP med reviderade 0,1 procent (+0,4) jämfört med föregående kvartal och 0,5 procent i uppräknad årstakt (+1,8). BNP-deflatorn uppgick till oreviderade +0,6 procent.