IRRAS: COVID-19 FÖRDRÖJER KORTSIKTIGA INTÄKTER (NY)

(Tillägg: fyller på efter tredje stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Irras, som handlas på First North, meddelar att bolagets kortsiktiga intäkter har påverkats negativt av covid-19-pandemin.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Sedan början av mars har vår verksamhet påverkats avsevärt, liksom den har gjort för många andra företag i världen. Det gör att den förväntade intäktstillväxten under första och andra kvartalet 2020 har påverkats negativt", kommenterar Irras vd, Kleanthis G. Xanthopoulos, i pressmeddelandet.

Gällande bolagets kommersiella lansering av Irraflow och Hummingbird nämner bolaget dock att dessa framskrider. Verksamheten har kortsiktigt påverkats av coronapandemin, men nya framsteg har gjorts i den globala lanseringen av kateterprodukterna.

"Eftersom patienter med intrakraniell blödning kräver omedelbar behandling har vår existerande kundbas fortsatt användningen av Irraflow. Dock har antalet behandlingar minskat globalt och våra medarbetares tillgång till sjukhus runt om i världen har begränsats", skriver vd:n, och tillägger att sjukhus har omfördelat personal och vårdplatser på neurokirurgiska intensivvårdsavdelningar i syfte att fokusera på covid-19-relaterade behandlingar, som lett till försening av godkännandet av ny teknik.

" På grund av dessa utmaningar har våra andra pågående Irraflow-utvärderingar och nya sjukhuslanseringar lagts på is under en viss tid", skriver Kleanthis G. Xanthopoulos.

I takt med att sjukhusen nu återgår till normal drift står Irras redo att återuppta verksamheten med dem. Trots de utmaningar som orsakats av covid-19-pandemi, fortsätter bolaget att göra framsteg i lanseringen av både Irraflow och Hummingbird och positionera företaget för långsiktig tillväxt, heter det.