Irlab: tar in 70 mln kr i riktad emission, kurs 27 kr/aktie

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det First North-listade forskningsbolaget Irlab Therapeutics har genomfört en riktad emission om 70 miljoner kronor, en emission som aviserades efter börsstängning på torsdagen.

Teckningskursen blev 27 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om 18 procent jämfört med torsdagens stängningskurs 32:95 kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med kapitalanskaffningen är att finansiera den planerade Fas IIb/III-studien av IRL790 i sin helhet samt att finansiera bolagets löpande verksamhet fram till slutet av andra kvartalet 2022, inklusive förberedelser och genomförande av Fas IIb-studien av IRL752 och forskning genom bolagets plattform för läkemedelsutveckling ISP, uppger Irlab.

I emissionen har aktier tecknats av bland annat Handelsbanken Fonder, Fjärde AP Fonden, Unionen, Tredje AP Fonden, och Andra AP Fonden, framgår det vidare.

Dessutom har bolaget beslutat om en företrädesemission av A-aktier om cirka 145 miljoner kronor. Emissionen är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar.

Irlabs aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier av serie A i företrädesemissionen, varvid 8 befintliga aktier oavsett aktieslag berättigar till teckning av 1 ny A-aktie, framgår det.