IPO: TECKNA INTE TRANSCENDENT - BÖRSPLUS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SvD Börsplus ger rådet att inte teckna erbjudandet om att köpa aktier i Transcendent Group, ett konsultföretag inom företagsstyrning och regelefterlevnad, som är på väg mot Nasdaq Firth North Premier.

Börsplus anser att det finns saker som stämmer till eftertanke kring bolaget. Dels vad analystjänsten betecknar som "skyhöga" ambitioner, kortsiktiga frågetecken för lönsamheten, samt blandningen av den befintliga konsultverksamheten med den digitala produktsatsningen på så kallad regulatory technology, reg-tech.

"Detta är olika affärsmodeller som inte alltid trivs så bra ihop. Personerna bakom Transcendent har främst historik av att skapa ett lönsamt konsultbolag, inte mjukvarubolag. Reg-tech är ännu att se som ett förhoppningsbolag som nu tilldelas en stor del av det tillgängliga expansionskapitalet. Man kan inte ta framgång här för given", resonerar Börsplus.

"Det som sticker ut med Transcendent är tillväxten men eftersom vi tror att expansionen sker med relativt pressade marginaler på kort sikt väntar vi oss inte att aktien får någon extra hög värdering av det skälet", skriver analystjänsten.

Börsplus anser inte att värderingen reser några direkta hinder mot att teckna noteringen, men menar att det som Transcendent försöker sig på är något svårt.

"Det är inte vanligt att konsultföretag lyckas växa starkt organiskt år efter år när de väl når lite skala. Vi skulle avstå från denna introduktion", heter det avslutningsvis.

Transcendent Group ska både växa geografiskt i Europa samt via ökade digitala satsningar på reg-tech, sade nyligen Martin Malm, som är största ägare och vd för Transcendent Group, i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt.