IPO: QLEANAIR SKA NOTERAS PÅ FIRST NORTH

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Qleanair, som levererar lösningar för luftrengöring av inomhusmiljöer, ska notera bolagets aktier på handelsplattformen Nasdaq First North. Inför detta erbjuder bolagets huvudägare, Qevirp 41, aktier om upp till 300 miljoner kronor till allmänheten och institutionella investerare, plus en möjlig övertilldelningsoption om 45 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Inga nyemitterade aktier erbjuds i samband med noteringen. I samband med erbjudandets fullföljande kommer dock närmare 1,58 miljoner nya aktier emitteras av bolaget och tecknas av huvudägaren, varvid betalning för sådana nya aktier kommer att erläggas genom kvittning av en del av befintligt aktieägarlån till en kvittningskurs motsvarande erbjudandepriset.

Efter kvittningsemissionen kommer antalet aktier i bolaget uppgå till närmare 14,9 miljoner, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på bolagets aktier om 594 miljoner kronor.

Qleanair uppfyller gällande listningskrav, förutsatt att sedvanliga villkor såsom spridningskravet uppfylls senast den dag då handeln inleds.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige väntas pågå mellan den 3-10 december 2019. Institutionella investerare väntas ha ytterligare en dag på sig att teckna.

En grupp investerare har inför erbjudandet, på vissa villkor, lagt order att förvärva aktier i erbjudandet till ett värde om totalt cirka 200 miljoner kronor, motsvarande cirka 67 procent av erbjudandet.

Därutöver har bolagets vd Andreas Göth åtagit sig gentemot huvudägaren att förvärva aktier för 2 miljoner kronor. Ekonomichef Henrik Resmark och styrelseordförande Rolf Classon har åtagit sig att förvärva aktier för 1 miljon kronor vardera.

"Marknadsmässigt befinner vi oss i en spännande fas. Bra luftkvalitet är en framtidsfråga och vi har hittat vår nisch, inomhusmiljön. Vi är stolta över våra fler än 2.500 kunder och cirka 8.100 modulbaserade enheter som finns i EMEA, Americas och APAC", säger vd Andreas Göth.

Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden januari-september 2019 till 333 miljoner kronor.

"Sedan Priveq Investment IV gick in som majoritetsägare i Qleanair år 2012 har bolaget gjort en fantastisk resa och breddat såväl sitt serviceerbjudande som geografiska exponering för att uppnå en attraktiv produktmix och geografisk spridning. Under de sju år som fonden har varit huvudägare i Qleanair har omsättningen fördubblats och samtidigt förbättrat sin operationella effektivitet. Bolaget står väl rustat för att fortsätta sin resa som ett listat bolag nu", säger Mats Hjerpe som är partner vid riskkapitalbolaget Priveq Advisory.

Första handelsdag på First North förväntas bli den 12 december 2019.